Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Cześć! Tu Kaja i Ania.

Zajmujemy się projektowaniem rzeczy, przestrzeni. 

Cechuje nas logiczne podejście do projektów, połączone z intuicją. Dużo czasu poświęcamy badaniu zagadnienia projektowego, szukaniu dla niego kontekstu, rzeczowych rozwiązań. 

Jednocześnie kochamy piękne rzeczy.

Współpracujemy ze sprawdzonymi wykonawcami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową realizację projektu.

ONTO z greckiego oznacza "to, co jest". 

Hello! We are Kaja and Ania!

We design objects and spaces.

What characterizes us is a logical approach to projects, combined with intuition. We devote a lot of time to researching a design issue, finding a context for it, and substantive solutions.

At the same time, we love beautiful things.

We work with reliable contractors, so we are able to provide comprehensive project implementation.

ONTO from Greek means a study of being.

Using Format