Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

bauhaus residency

Three months spent at the Bauhaus in Dessau - priceless months, which let us to discover the present Bauhaus, and especially the past one.

Bauhaus of 20s' is not just architecture. Everyday life was filled with a variety of events and festivals. The Bauhausers paid attention not only to the soul, but also to the body. Students could attend yoga classes and follow vegetarian diet. The balance between spirit and body, work and play had become for us a starting point for the project.

Trzy miesiące spędzone w Dessau w Bauhausie - bezcenne miesiące, które pozwoliły odkryć Bauhaus dzisiejszy a przede wszystkim ten dawny. 

Życie codzienne Mistrzów i Studentów stało się główną inspiracją naszego projektu.

Bauhaus lat 20' to nie tylko architektura. Codzienność wypełniona była szeregiem imprez i festiwali. W Bauhausie dbano nie tylko o duszę, ale i o ciało, prowadzono zajęcia jogi i respektowano dietę wegetariańską. To właśnie równowaga pomiędzy duchem i ciałem, pracą i zabawą stała się dla nas punktem wyjścia do projektu.

 

Each year the Bauhaus Foundation invites designers to face with design issues of our times and thus to approach the legacy of modernism.
In 2015 the focus was the colony of Masters’ Houses in Dessau.
Breathing life back into heritage – listed buildings architecture became the major topic of discussions.

Three teams had worked on projects of furniture, furnishings and interiors for future residents of Master Houses. We had a pleasure  to be the one of them.

Co roku Fundacja Bauhaus zaprasza projektantów, by zmierzyli się z tematyką współczesnego projektowania, jednocześnie zapoznając się z dziedzictwem modernizmu.
W roku 2015 przedmiotem projektów stała się Kolonia Domów Profesorskich w Dessau. Tchnięcie życia, wniesienie świeżości z bezwzględnym uszanowaniem zabytkowej architektury lat 20' stało się głównym tematem dyskusji.
Trzy dwuosobowe zespoły pracowały nad projektami mebli, wyposażenia i wnętrz dla przyszłych mieszkańców Domów.


Using Format